Start
Uppåt

Våren
19/1 - 10/2
Den dolda konsten                             Måleri, objekt

 


Norska Posten av Ricardo Donoso

Upplands Väsby Kommuns konstsamling grundlades 1966,i
samband med att det första konstverket köptes in. Samlingen
har sedan dess kompletterats med samtida svensk konst och
består i dag av drygt ett tusen konstverk.
Konsten köps in för att berika, smycka och göra kommunens
arbetsplatser mer levande. I samlingen ingår verk i många
olika tekniker av konstnärer från olika konstriktningar och
med skilda motivkretsar.

Genom utställningen Den dolda konsten får Konsthallens
besökare möjlighet att se delar av den konst som finns i
kommunens samling. Ett hundratal av kommunens både
nyinköpta och äldre konstverk ställs ut.

I Konstifiket

hänger foton från förr, från den tid när Optimusfabriken hade
sin verksamhet i bland annat det hus där Konsthallen ryms idag.
Fotoutställningen är sammanställd av Roland Storm.