Start
Uppåt

16/2 - 10/3
Fined art                          Gatukonst, affischer, objekt      
                         
 
   

Hop Louie och Vegan Flava är två av Stockholms gatukonstnärer
som utmärkt sig för sitt samhällsengagerade måleri som de
själva beskriver som visuell aktivism. De hade under flera år följt
och triggat varandras måleri på gatan innan de möttes för en
gemensam utställning 2011. I Väsby Konsthall samarbetar de på
nytt i utställningen Fined art som betyder bötfälld konst.

Vegan Flava började med graffiti 1988, men under tidigt 2000-tal
utvecklades hans gatumåleri till det han kallar för direkt aktionsmåleri.
Där är gatan platsen för det befriade måleriet bortom galleriernas
marknad och ansökan om tillstånd för yttrandefrihet.

HopLouie har sysslat med gatukonst sedan sent 90-tal. Hans
målarduk är det allt mer privatiserade offentliga rummet där
vanligt folk finns. Med färg, klister och stenciler placerar han
ut verken under ständigt hot om att gripas. Bildspråket är kargt
och rakt, influerat av pop, propaganda, grafisk design och sociala
frågor. Han kommer att fortsätta låtsas som om nolltoleransen
mot graffiti inte existerar.