Start
Uppåt

28/9 - 20/10  
Hans Laurell Foto

Färg och form är huvudintresset för fotografen. Vad bilderna
föreställer är av underordnad betydelse. Detta intresse avspeglas
tydligt i denna kollektion av bilder från en K-märkt bilkyrkogård
i de värmländska skogarna. Här återerövrar Moder Jord långsamt,
med hjälp av korrosion, bakterier, lavar och mossor, vad
människan skapat.

Fotografen har gjort denna process vackrare genom att digitalt
påverka färgtemperatur och färgmättnad i bilderna, samtidigt
som han sökt bibehålla de naturliga färgerna i den omgivande
grönskan. Det är fantastiskt att tingens förgänglighet kan bli
något så vackert!  
                                                                              Hans Laurell