Start
Uppåt

28/9 - 20/10  
Jill Lindström Objekt, måleri

I mitt arbete har begrepp som nationell identitet, pedagogiska
förklaringsmodeller och det omöjligas möjligheter stor betydelse.

Kanske strävar jag efter att göra världen begriplig för mig
själv, genom att ta sönder den i delar. Kanske kommer mina
övergripande modeller aldrig att förklara världen, men jag väljer
att se dem ur ett visuellt perspektiv och hoppas på att här finns en
hemlighet inbäddad. Precis som jag tänkte på kemilektionerna i
skolan när läraren presenterade molekyl efter molekyl i plastkulor.
Det är här min bakgrund som antropolog, lärare och bildkonstnär
förenas i ett samlat uttryck.

I min ganska långsamma process blandar jag ofta tredimensionell
gestaltning med videoprojektioner men ibland kan även någon
målning smyga sig in. Många tankar förkastas under vägen.

                                                                                  Jill Lindström