Start
Uppåt

15 mars - 13 april
Akvarellsalong


        Cirkel av Stina Rohdin, mottagare av Väsby
        Konsthalls Akvarellstipendium 2013


Vår och akvarellsalong i Väsby Konsthall hör ihop – en tradition
som vi vårdar genom att även i år bjuda in till fest i akvarellens
tecken. Vi hoppas förstås på samma goda gensvar som tidigare.
Det är alltid lika spännande att ta del av alla verk som lämnas in
– uttryck för fantasi, kreativitet och färgglädje.
Som vanligt får högst tre verk lämnas in – personligen, genom
ombud eller per post. Vi erbjuder inte digital inlämning.
I år har vi ändrat något på tiderna för inlämning som sker
onsdag 5 mars kl. 12-17,
torsdag 6 mars kl. 12-19,
söndag 9 mars kl. 12-16.
En jury bestående av konstnärer gör ett urval bland de inlämnade
verken.

I Konstifiket …
blir det liksom tidigare år Miniatyrsalong, öppen för alla och
utan jurybedömning. Tre verk får lämnas in under samma tider
som till Akvarellsalongen. Alla tekniker är tillåtna och verken får
vara högst en kvadratdecimeter – inklusive ram, passepartout eller
sockel.

Påskstängt 14 april – 25 april