Start
Uppåt

25 oktober - 16 november
Britt-Ingrid Persson BIP


Plexsus


Alla material är möjliga. Men vissa övar man mer, säger Bip. Hon
började med leran, det var dess oändliga möjligheter som lockade.
Fortsatte med betong, brons, järn, stål, skumgummi, hårdplast,
till och med torv och gräs. Men stengods och betong har hon nog
övat mest.

I sina verk strävar Bip ständigt efter enkelhet. Hon utgår ofta från
arketyper, urbilder, nedärvda mönster och former som finns i ett
allmänmänskligt kollektivt undermedvetande.

En sådan är flätan som också är symbol för det magiska tretalet.
Ett annat återkommande motiv är kretsloppet. Bip vill skildra
processer i tillvaron, rörelser i allt levande. Stillhet och eftertanke
är motpolen till rörelse, men båda behövs.

”Utan pausen och den uttalade zonen blir det ingen musik.”