Start
Uppåt

21 maj - 28 maj
Elevsalong


   


Siden, sammet, trasa, lump

Väsby grund- och förskolor visar som brukligt upp delar av de
kreativa processer man arbetat med under året.

Att bild och form tar stor plats i förskolor ser de flesta som naturligt.
När barnen blir högstadieelever minskas tiden till skapande i
skolan, fast behovet inte gör det. När de så kommer till gymnasiet
är det mesta av bild/form-produktion borta ur kursplanerna.
Konsthallen stödjer alla som vill få mer tid till meningsfullt kreativt
skapande under skoltid, vi vet att det lönar sig.

I år är Elevsalongens tema siden, sammet, trasa, lump och hur det
tolkas blir spännande att se. Återvinning, resursslöseri, barnarbete
och olika förutsättningar kan vara tolkningar från de äldre
eleverna. Förskolornas barn hoppas vi griper sig an uppgiften med
öppna sinnen och hisnande associationer.

Leve skapandet!