Start
Uppåt

27 september - 19 oktober
Sofie Arfwidson - en samtida magisk surrealist


Voyage


I Sofie Arfwidsons föreställningsvärld är människan skapad av
myt, färg och form. Identiteter och rollfigurer är under ständig
omförhandling, som i en drömmarnas teater. Personernas kroppar
kan vara ryggradslösa, flytande, svävande och symbiotiska med
scenografi eller medspelare. Eller också bara antyds de av några
otåligt energiska penseldrag…

… det är självklart för Sofie Arfwidson att komponera sina
målningar med referenser till vitt skilda epoker, stilar, konstarter
och erfarenheter…

… Konstnären doppar sin pensel i en modern, magisk surrealism
och projicerar det kollektivt undermedvetna på duken. Hon
upprättar i varje bild en egen mytologi och synliggör rättframt
de osorterade, opolerade, förbjudna urkrafter som färgar våra
varseblivningar av oss själva och omvärlden…

        Theresa Benér