27 september - 19 oktober
Svenskt ikonmåleri i dag - tre nedslag


Marja-Lisa Alm

Sonja Johansson

 


Efti Georlin

Ett svenskt ikonmåleri kan spåras tillbaka till 1970-talet och de
kurser som den holländsk-finske – och svensktalande – prästen
Robert de Caluwé då inledde. I dag är ikonmålandet etablerat
i hela vårt land.
De tre målare vi här möter har skilda bakgrund.
Marja-Liisa Alm, Gotland, med rötter i Finland,
Efti Georlin, Stockholm, född i Sverige i en grekisk familj,
och Sonja Johansson, Kalmar, bördig från Tyskland. Alla har de
tidigare erfarenheter av att syssla med fritt måleri.

Utställningen innehåller också en avdelning som behandlar
ikonens innebörd.
        Ulf Abel, utställningens kurator