Start
Uppåt

30 augusti - 21 september
Voice for the Voiceless


   

Kan konsten vara en väg till frigörelse
och upprättelse?

Utställningen undersöker frågan genom fyra konstnärer; tre
indiska konstnärer med dalit-bakgrund och en finsk invandrare.
Hos daliterna, de oberörbara, ”kastlösa”, i Indien fyller konsten
en särskild uppgift: att ge röst till dem som inte hörs, gestalta
erfarenheter hos dem som lever i utanförskap. Men också att ge
uttryck för en växande självkänsla och stolthet över ursprunget
och den kulturella tillhörigheten. Där kan en invandrare möta
upp och förenas i dialog. Utställningen arrangeras i samarbete
med DSN-S, Dalit Solidarity Network Sweden.
Konstnärerna är Savi Sawarkar, P.K Mahanandia, Preetam Casimir
och Sarianna Kranz.