Start
Uppåt


24 oktober – 15 november

30 X 30


Formatet har betydelse

Att arbeta på en kvadratisk yta sätter konstnärer på prov och ställer krav på kompositionen. När en konstnär vill beställa en duk uppspänd beställs den ibland med ett namnformat, t.ex. figur-, landskaps-, kubist- eller marinformat. Men kvadrat? Det som är närmast en kvadrat är 33 x 30!
Kan det betyda att det vi efterlyser är något som uppfattas som svårare eller är den kvadratiska ytan ointressant?
Absolut inte, vi får in mängder när vi har vår 30 x 30-salong vartannat år. Att arbeta i något som varken är liggande eller stående kan vara både retfullt och utmanande. Men inget format är svårare än det andra. Det gäller att på bästa sätt utnyttja den yta man fått.