Start
Uppåt


14 februari – 8 mars

Annika Ottander


Upptäckten av ljus

Från mörker till ljus
Alldeles nära är steget in i en fraktion av medvetenhet. Havet som ett tillstånd av överväldigande kraft. Genom att gå närmare och låta mig uppslukas, övergår det stora till ett kosmos av litenhet. Havet i mig. Målningarna blir processer av insyn. Det mörka i mig, det dolda i havet rämnar, brister upp i glimtar av ljus. I det fördolda finns möjligheter som enbart blir synliga i ett mikrokosmos.

Annika Ottander