Start
Uppåt


14 februari – 8 mars

Christina Olivecrona - Kerstin Glamheden


”Det är inte helt lätt att beskriva Christina Olivecronas bildvärld, för just där i skärningspunkten när orden tar slut börjar hennes måleri. Med en exakt färgkänsla och skenbar enkelhet gestaltar hon världar, där den inre och yttre verkligheten obehindrat får flyta samman.
Vi befinner oss någonstans mellan dröm och verklighet utan linjär tid, där landskapen känns välbekanta och främmande på samma gång. I landskapen bor människor och människor är landskap, sina egna boningar, ensamma och oåterkalleligt sammanflätade i livets väv.”

Eva Fornåå
  ”Det meditativa temat med ett till synes tomt landskap ropar efter att besjälas av var och en som stannar upp och ser. Grova penseldrag störs av sinnrika detaljer, skärpan bryts av dimma.
Kerstin Glamheden öppnar dörren till en bildvärld som hjälper betraktaren ett steg närmre sina inre världar. Dit man vill. Det man lämnat. Dit man aldrig kom. Den plats dit man ständigt återvänder. Vi ställs öga mot öga med den fråga vi alla bär inom oss.”

Wilhelmina Gabriel

I vårt gemensamma Konstbyråprojekt förvandlar vi inköpta byråer till unika konstverk. Vi har velat utforska deras inneboende mystik, där byrålådornas insida ibland för en harmonisk dialog med byråns utsida, andra gånger kan insidan stå i stor och överraskande kontrast till det yttre.

Christina och Kerstin