Start
Uppåt

 

25 april – 17 maj

Alte Schweden

Konstnärsgruppen Alte Schweden (Joakim Hansson & Sebastian Mügge) ställer ut ett verk i installationsform som tar upp aktuella frågeställningar. Det kan framför allt gälla hur det offentliga rummet försvinner till förmån för en total kommersialisering av samhället och av kulturen.

Installationen problematiserar en trend som rör i stort sett hela den civiliserade världen. Utefter det temat kommer konstnärerna att arbeta i en lokal kontext som rör Väsby.