Start
Uppåt

14 januari – 12 februari

Bo Mossberg

Lusten att teckna och måla har gett ett ständigt flöde av bilder genom åren.
Det kan bli en snabbteckning på en familjemedlem eller pendeltågsresenär
eller att jag fångar ett landskap ibland skissartat och snabbt – innan det
speciella ljuset passerat – eller så penslar jag noggrant fram blänket i en
skalbagges täckvingar. Naturintresset har också lett till bokillustrationer med
blommor, svampar och insekter.

En stor inspirationskälla har även jazzmusiken varit, den visade mig att bild
och musik hör samman i rytm, form och komposition. Arbetet med en ny upplaga
av Den nya nordiska floran pågår, så pensionärslivet får vänta.
                                                                                        Bo Mossberg