Start
Uppåt

18 februari – 12 mars

Carola Edlund

See within, it shines

När människan med sin egen inneboende lyskraft
förenar sig med alltings härlighet, lyfter hon sig själv
och sinnets förmåga att förändra sig själv och världen.

För mig är konsten platsen där de stora frågorna får ställas, där
inga svar finns och där tanken är fri. Jag vill med min utställning
ge uttryck för just den friheten vi alla bär inom oss.

Behovet av att skapa och gestalta den resa det innebär att vara
människa, driver mig. Kroppen får agera symbol för de steg vi tar
i vårt sökande efter oss själva och meningen med våra liv.
Jag vill med mina verk väcka tankar och frågor som ger plats för
livsbegrundan – vem är jag bakom maskerna jag bär? Konsten är
min karta och kompass på den resan som är utan mål men fylls
med mening.

Jag arbetar med både måleri och skulptur där människan är
central liksom platsen jag utgår ifrån.
Det är ur vår längtan efter sitt själv, allting springer.

                                                        Carola Edlund