Start
Uppåt

29 maj - 10 juni

Elevsalong


Vi fortsätter hävda att Konsthallens lokaler lämpar sig väl för
elevarbeten av alla de slag.

Tyvärr blir inte årets Elevsalong inte jurybedömd på grund av för
få deltagande grundskolor. Vi hoppas att flera vill vara med nästa år.

I Optimushallen får vi se verk av fem grundskoleklasser från låg-, mellan- och
högstadiet och Väsby Nya Gymnasium.


I den andra hallen kommer förskolorna att visa sina projekt precis som vanligt.

 

Nationaldagsstängt 3 juni – 6 juni