Start
Uppåt

26 augusti – 17 september

Fyra glaskonstnärer i tiden
 

Nina Westman, med bakgrund inom scen-
konsten, arbetar tvärvetenskapligt med
glasdesign, performance och installationer.
Hon balanserar ofta på skiljelinjen mellan
tillämpad konst och performancekonst.
Nina arbetar ofta i olika glastekniker, ofta avbildande
och/eller i relation till den mänskliga kroppen.
Irina My arbetar med glaskonst, ljusdesign och
formgivning, ofta i offentlig miljö. Materialets
unika egenskaper är utgångspunkten – ljusreflek-
tioner, färgnyanser och formbarheten. Irina My
fascineras av detaljer, mönster och formspråk och
hur färger och form har en relation. Målet är att
skapa en helhet, inspirerad av naturen och
vardagens mystik.

 
Ebba von Wachenfeldt blåser själv och skulpterar sina konstverk i Skeppsta hytta. Hon är influerad av den japanska kulturen och jobbar ofta med temat förgänglighet, med organiska former och med starka färger. Luftrummet omkring konstverket är lika viktigt som själva föremålet – för att bilda en fortsättning. Det essentiella är upplevelsen i nuet – att vara.
 
Kjell Jansson arbetar i huvudsak med två ma-
terial, keramik och glas. Glaset har tagit över
mer och mer, och han framställer glaset på
Bergdalahyttan nere i glasriket Småland.
Det är mest sandgjutet glas Kjell jobbar med.
Glasets transparens ger fantastiska möjlig-
heter och det är en utmaning för honom.