Start
Uppåt
Bo Mossberg
Annette Ahrenberg
Carola Edlund
Gunilla Sköld Feiler
Linda Lasson
Akvarellsalong
Elevsalong
Väsby Stöd och Omsorg
Pia Fonnesbech
Fyra glaskonstnärer i tiden
Leif Moberg
Jesper Eriksson
30 X 30
Marita Olsson

   
Program 2017  
   
Programmet i pdf-format  
   
Våren 2017  
14 januari – 12 februari  
Bo Mossberg  
   
18 februari – 12 mars  
Annette Ahrenberg  
Carola Edlund  
   
18 mars – 9 april  
Gunilla Sköld Feiler  
Linda Lasson  
   
Påskstängt 10 april – 21 april  
   
22 april - 21 maj  
Akvarellsalong  
   
29 maj - 10 juni  
Elevsalong  
   
Hösten 2017  
13 augusti – 18 augusti  
Väsby Stöd och Omsorg  
   
26 augusti-17 september  
Pia Fonnesbech  
   
26 augusti – 17 september  
Fyra glaskonstnärer i tiden  
   
23 september – 15 oktober  
Leif Moberg  
Jesper Eriksson  
   
21 oktober – 12 november  
30 X 30  
Marita Olsson  
   
18 november – 10 december  
Transit/Välitila