Start

18 november – 10 december

Transit/VälitilaKonstprojektet Transit/Välitila är en del av den Finska statens
officiella program för att fira Finland 100 år. Firandet pågår
under 2017 i både Finland och Sverige och i flera andra länder.
Jubileumsårets program tar upp dels Finlands 100 år av
självständighet, dels nutiden och framtiden.

I konstprojektet Transit/Välitila ingår konstnärer och artister
från Sverige och Finland. Idén och målet med projektet är att
beskriva och lyfta fram betydelsen av att ha två kulturer med
sig i bagaget och med finskheten som gemensam nämnare. Vad
händer när konstnärer och artister möter andra vanor, beteenden
och värderingar än de erfarenheter som de har i sin ryggsäck från
hemlandet? Den processen har alla som medverkar i Transit/Välitila
genomgått. Alla har finska rötter men livsödena är olika och i
utställningen kommer finska, ingermanländska och karelska konstnärer
att möta sverigefinska konstnärer.

Konstprojektet Transit/Välitila vill belysa tillståndet att äga två kulturer
och om tillståndet mittemellan: Välitila/Transit.