Start
Uppåt

13 januari – 4 februari

Christer Lönngren

Tjugo år har gått sedan jag och Dorina Mocan gjorde vår första
gemensamma utställning och det var just här i Väsby Konsthall.
Sedan dess har vi inte bara vårdat vår kärleksrelation utan också
producerat många utställningar runt om i världen, på platser allt
ifrån Östersund och Shanghai till Lund och Berlin.

Så är vi nu åter där vårt samarbete började och hoppas att
Väsbypubliken ska ta emot oss med samma glädje som vi känner
över att återvända hit.

Litet äldre, litet mer varierad i mina uttryck, men mina material
är fortfarande sten av mångahanda slag. Sten som i sig själv
innehåller all tid och alla möjligheter. Sten som kräver av mig att
finna den form som är i harmoni med stenens egen vilja. Sten
som utmanar mig i kreativt samarbete.
Christer Lönngren