Start
Uppåt

20 oktober – 11 november

Åke Arnerdal


Utopisk längtan
Jag ser mina arbeten som en subjektiv kommentar till vår omvärld,
en värld med flyende värderingar och gråskalor kring politik och
religion, parallellt med ett flöde av information och bilder. Jag
arbetar inte med en uttalad kritik utan snarare med ett häcklande
och samtidigt ett hyllande av den mångfald som omger oss.

Mina arbeten är medvetet ambivalenta eller tvetydliga för att kunna
ge betraktaren möjlighet till egna reflexioner.
Jag är inspirerad av folklig konst med sin ornamentik, sin färg och
sina mönster, liksom av barocken med dess överdåd och lätt
överdrivna formspråk. Uppskattar den omedelbara kommunikation
och det känslomässiga engagemang som man kan finna i konst av
barn och i ”outsider art”.
Åke Arnerdal