Start
Uppåt

10 mars – 8 april

Bo Ljung


Månljus

Rymden
öppnade sig inifrån
och
strålade av
eld och minne
Ögonblicket
av
konstruktion och förintelse
ledde till
en ny gåta


Konsten är för mig ett samtal och ett bildpoetiskt resonemang om
det mänskliga. Arbetet är på djupt allvar och samtidigt upptäckarlust
och lek. Det är ett sökande i det visuellas språkmöjligheter skulle
man kunna säga. Jag intresserar mig särskilt för gåtan eller det
gåtfulla och hur det kan sätta fart på tankarna och ge energi hos
dem som ser verken. Konstverkets värld är en värld att söka insikt,
äventyr och tröst i. Den är stor och omfamnande.
Bo Ljung