Start
Uppåt

25 augusti-16 september

Pernilla Iggström

The Emptiness Between Us

Mina konstverk är resultatet av en process där jag utforskar
mitt kulturella arv. Jag vill undersöka och försöka förstå hur
det är att vara född i en kultur och sedan adopterad in i en
annan kultur – en resa som tagit mig från en kultur till en
annan mycket annorlunda kultur flera tusen mil bort. Genom
att använda familjealbum som källmaterial undersöker jag
arv och miljö genom verkliga men också påhittade platser.

I min konst står min egen berättelse och bearbetningen av
den i centrum. Jag önskar kunna inspirera åskådaren till
reflektion kring sitt eget ursprung, men också kunna framkalla
tankar kring andras kulturella bakgrunder. Konsten kan på
så sätt bidra till ökad förståelse för varandras likheter och
olikheter.
Pernilla Iggström