Start
Uppåt

25 augusti – 16 september

Tomas Nanne SandbergMin skapandeprocess är ett utforskande, både i min egen motivvärld
och för att bättre kunna ta in andras bilder.

Min arbetsgång är en labyrint av val, där det ofta är en kamp att veta
vilken väg jag ska ta. Jag tror det syns i mina målningar genom de
oändliga lagren som växer fram i min resa mot labyrintens mitt. Spår
av vägen jag tagit skymtar, de tysta färgerna, konturerna efter en
raderad form.

En sak som skulle kunna känneteckna mitt måleri är det föränderliga,
övermålandet, kampen med färg och motiv.
Mitt måleri blir en konversation med betraktaren, där jag delar med
mig och betraktaren lyssnar. Likväl blir min måleriprocess ett redskap
för att kunna lyssna på andra.
Tomas Nanne Sandberg