Väsby Konsthalls akvarellstipendium till Karin Öije Abels minne.
I samband med Väsby Konsthalls årliga Akvarellsalong har, sedan 2001, ett stipendium till Karin Öije Abels minne delats ut till en av konstnärerna som deltar i salongen. Stipendiaten väljs av en särskild jury.
Karin Öije Abel (1932-2000), Väsbykonstnär som själv, 1997, hade en utställning i Konsthallen, ägnade sig inte minst åt akvarellen.


Föregående års stipendiater:
2001  Torbjörn Östman
2002  Tore Adler
2003  Gertrud Andersson och Ann-Charlotte Hjort
2004  Staffan Julen och Weikko Kuuzela
2005  Anna Törnquist
2006  Ingela U. Hallonquist
2007  Lena Johansson Fahlén
2008  Ylva Sager
2009  Erik Cedervall

2010  Boris Culjat