Start

 

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!

Väsby Konsthalls Vänner (VKV) är en ideell förening med syfte att bedriva utställningsverksamhet och andra kulturaktiviteter. Konsthallens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, provisioner, sponsorer, anmälningsavgifter till salonger och kommunalt bidrag.

VKV är också en konstförening. Varje år köps konst in från utställningarna i Konsthallen. Konsten lottas ut bland medlemmarna en gång per år. VKV består av ca 269 medlemmar som genom sitt medlemskap bidrar till att Konsthallen lever. Utan medlemmar - ingen Konsthall!

Som medlem får Du regelbundet VKV:s medlemsblad, vernissagekort och annan aktuell information om Konsthallen digitalt eller i Din brevlåda. Dessutom deltar Du i föreningens årliga konstlotteri. VKV arrangerar också program för medlemmar, t.ex. konstnärsbesök och visningar av pågående utställning.

Är Du intresserad och har tid över, kan Du som medlem vara med och hjälpa till vid vernissager, vakta i Konsthallen på helger eller bidra på annat sätt.

VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK), en rikstäckande organisation som tillvaratar konstföreningarnas intressen. Därför kan Du som medlem prenumerera på tidningen Konstperspektiv till reducerat pris. SK arrangerar också föreläsningar och visningar.

Bli medlem i VKV för en årlig avgift om 200 kr, för ytterligare familjemedlem på samma adress 150 kr, studerande 100 kr. Medlemsavgiften betalas in på plusgiro: 65 62 06-0.

För mer information om VKV, ring  Väsby Konsthall 08-590 948 50 eller skriv till oss på info@vasbykonsthall.com.

Välkommen som medlem!

 

 

VKV:s styrelse    
Anders Skarin, ordförande  070 590 89 93 Åsa Bjurberg Gartz, sekreterare  08 590 845 60  
Siv Lantz, kassör  08 590 848 28 Tove Friis-Christensen  08 590 305 73  
Lisa Åkerman Lindblom  08 590 312 19 Kristina Ahrén Sörensen 070 172 90 93  
Pia Turstam  08 590 822 50 Ann-Sofie Hammarström Östergren 070 511 50 41  
Ingrid Bergquist  073 707 2158 Kristina Rosberg  08 590 302 83  
Weikko Kuuzela  08 590 944 59    


Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013 

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018