Start
Uppåt

21 augusti – 12 september

Gesten

Konstnärerna Katrin Westman, Jakob Westberg och Ann-Catrin Olsson har samarbetat med en undersökning av kroppens inre och yttre rum.

Samarbetet bygger på en dialog vi fört under lång tid då vi identifierade gesten som något gemensamt i våra separata praktiker. Därifrån har samtalet expanderat till att också innefatta materialets förutsättningar - en rörelses yttre gräns, kroppslighet och hålrum. Där gesten anspelar på längtan/möjligheten att väva samman ett mikro- och makrokosmos, både idémässigt och genom materialens anatomi.

Katrin, Jakob och Ann-Catrin