Start
Uppåt

21 augusti – 12 september

Hanna Stansvik

Hanna Stansvik är en målare vars verk ofta behandlar kroppslighet och närvaro. Hon använder sig själv som förlaga vilket ger henne en möjlighet att experimentera och lekfullt tänja på modellens gränser. Hannas målningar karaktäriseras av en köttig realism och okonventionella poser och kompositioner, samt en tydlig avsaknad av meningsbärande föremål. Hanna utforskar en avskalad privat sfär där små detaljer får stor betydelse.

Hanna växte upp i Hallsberg men är numera verksam i Stockholm. Hon har studerat fri konst på Örebro konstskola, dessutom konstvetenskap, genusvetenskap och konstpedagogik i Stockholm och Uppsala.