Start
Uppåt

20 november – 12 december

Jeanette Fyhr

Jeanette är utbildad keramiker och glaskonstnär (MFA), men numera verksam i de flesta material och tekniker, både inom måleri och skulptur. Hon intresserar sig för det tvetydiga, otydliga och dubbelbottnade. Utgår ofta från en frågeställning där ett givet ord eller en mening gett inspiration och satt igång processen. Spår av detta finns i verkens titlar.

Betraktarens möjligheter till tolkning finns medvetet med som ett alternativ till konstnärens intention. Verken är i första hand inte tänkta att användas, även om det ibland kan finnas en funktion.

Konstverken består ofta av flera objekt i grupp.