Start
Uppåt

16 januari – 7 februari

Torbjörn Östman

För naturen och klimatet

Jag målar i huvudsak akvarell med inspiration från naturen: processer, vågor, erosion, eld, skog… Gärna gestaltade som abstraktioner av en händelse. Där det fanns ett berg finns nu ett hav, eller hur ser ett minne av en dag i björkskogen ut.

I datorn har jag gjort en serie bilder som är tänkta som funna fragment från en exkursion i vår Vintergatas yttersta utmarker. Jag vill visa vad som har hänt en annan planet än vår. En annan serie visar en fantasifull gestaltning av en kommande Antropocen tidsålder.

Förhoppningsvis spännande och tankeväckande bilder.

Torbjörn Östman