Start
Uppåt


19/11 – 18/12
Friendship IV

Friendship IV – 10 år, jubileumsutställning
Utställningen avslutar Konsthallens 10-års jubileum. Till den inbjuds konstnärer, som har ställt ut separat under årens lopp. Det bör bli en såväl kvantitativt som kvalitativt intressant utställning, som kommer att spegla bredden och mångfalden i den konstnärliga palett, som Väsby Konsthall har kunnat bjuda sin publik. Olika konstnärliga temperament, som uttrycker sig i måleri, skulptur, grafik, textil, fotografi, objekt.

Man kan också se den som ett avstamp för en förhoppningsvis lika spännande som innehållsrik fortsättning på verksamheten.
Väl mött för 10 nya år med Väsby Konsthall! Se även 10 år med Väsby Konsthall

Vernissage: Lördag den 29 oktober kl 12.00 - 16.00.