Start
Uppåt
Bo Mossberg
Margaretha Bååth
Mattias Backström
Åsa Peck & Leif Jacobsson
Hoschang Moschiri
Anneli Krantz
Akvarellsalong
Elevsalong
Väsby Konstnärsgille
Bo Callerhorn & Michael Folmer
Henrik Olsson
Ann-Charlott Fornhed
Arjuna Geir Aasehaug
Malin Lager
Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebatowski
Kvadraten

   
   
Utställningsprogram 2019  
   
Programmet i pdf-format  
   
Våren 2019  
12 januari – 3 februari  
Bo Mossberg  
Margaretha Bååth  
   
9 februari – 3 mars  
Mattias Backström  
Åsa Peck & Leif Jacobsson  
   
9 mars – 31 mars  
Hoschang Moschiri  
Annelie Krantz  
   
6 april - 12 maj  
Akvarellsalong jurybedömd salong  
   
20 maj - 29 maj  
Elevsalong  
   
Hösten 2019  
24 augusti – 22 september  
Wäsby Konstnärsgille  
Bo Callerhorn & Michael Folmer  
   
28 september – 20 oktober  
Henrik Olsson  
Ann-Charlott Fornhed  
   
26 oktober – 17 november  
Arjuna Geir Aasehaug  
Malin Lager  
   
23 november – 15 december  
Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebatowski  
Kvadraten jurybedömd salong