Start
Uppåt

21 november – 13 december

Kerstin Björk


Hildegard, detalj

Jag arbetar i flera olika tekniker, men främst med broderi. I broderiet bestämmer jag aldrig riktigt på förhand vad det ska bli utan låter stygnen växa fram automatiskt.

Broderiet handlar för mig bland annat om att genom stygnens hjälp skapa relationer med frågor och företeelser som intresserar och lockar mig, det är ett slags esoteriskt och vetenskapligt sökande.

Jag är intresserad av vad som händer om jag låter andra faktorer än mina egna perceptioner och mitt medvetna jag komma till tals.

Vad händer om jag stänger av olika kanaler, till exempel synen. Jag försöker då minska min medvetandegrad genom broderi i mörker och i blindo. Endast handens känsla om nästa steg och beröringen med materialet styr arbetet.

Kerstin Björk