Start
Uppåt

14 mars – 9 april

Vårsalong

Som traditionen bjuder håller vi lokalerna öppna för en jury-bedömd salong, en Vårsalong.

Antagna konstnärer och verk

I år är alla material UTOM AKVARELLER tillåtna! Vi sparar akvarellerna för att lysa upp hösten detta jubileumsår!

Att Konsthallen finns och att våra salonger återkommer varje år, är allmänt känt och vi hoppas det innebär mängder av inlämnade alster. Vi kräver att få alla verk presenterade IRL, dvs. i den reella verklighet vi befinner oss i! Vi godkänner alltså inte digital inlämning. Det är vi ganska ensamma om och det står vi för. Vi, liksom den jury av konstnärer som ansvarar för urvalet av de inlämnade verken, vill veta hur färger, format och känslan verkligen upplevs.

Som vanligt får högst tre verk lämnas in, per post, personligen eller genom ombud onsdag 4 och torsdag 5 mars kl. 12-17 och söndag 8 mars kl. 12-16. Regler och anmälningsblankett finns på Konsthallens hemsida.