Start
Uppåt

16 januari – 7 februari

Mattias Käll

Förpackad

Under ett år sparade jag all förpackningsplast från mig och min familj. Plasten som håller hundratals år men som ofta bara  används en kort, kort stund. Ett syntetiskt material som för  oöverskådlig framtid kommer bli grus i ekosystemets maskineri. För djur att fastna i, som mikroplast i våra hav, som bärare av gifter och som källa till koldioxid.

Varje månad bar jag med mig den samlade mängden påsar ut i naturen för att, genom fotografier, undersöka krocken mellan naturen och plasten. Röda utslag som om naturen vore sjuk.

I mitt konstnärskap arbetar jag ofta undersökande med frågor kring konsumtion, material och klimatpåverkan. Jag intresserar mig även för hur empati är kopplat till kunskap och avstånd.  Vad får oss att handla som vi gör? Jag önskar ständigt förstå mer och känna mer.

Mattias Käll